Az online kutatások válaszadóinak leggyakoribb forrásaként szolgáló piackutatási paneleknek számos kritériumnak kell megfelelniük. Az ESOMAR által a piackutatási panelekre megfogalmazott 26 kérdés, és az azokra adott válaszok segítenek a panelek jobb megismerésében és összehasonlításában.

Az NRC Piackutató internetes felméréseinek válaszadóit a legtöbb esetben a NetPanel piackutatási panel tagjai képezik. Az ESOMAR, piackutatókat tömörítő nemzetközi szervezet kérdéseire adott válaszainkkal szeretnénk megismertetni az érdeklődőket az általunk vallott elvekkel. A válaszokat úgy fogalmaztuk meg, hogy azokat a piackutatásban kevésbé jártas érdeklődők is könnyen értelmezhessék. Az alább ismertetett gyakorlat áttekintésével betekintést nyerhetnek a NetPanel menedzselésének folyamatába, megismerhetik a paneltagok toborzásának módszereit, az alkalmazott ösztönző eszközöket és azt, hogyan felelünk meg a hazai és nemzetközi szabályozásoknak. 

 1. Online minta biztosítása tekintetében mekkora múltra tekint vissza a vállalat, milyen jellegű kutatások futnak a panelen?
Az NRC Piackutató 2000-ben, az alapítását követőévben kezdte a NetPanel tagjainak a toborzását. A paneltagság azóta is folyamatosan növekszik, így mára az aktív taglétszám meghaladja a 70.000 főt. Ezzel a NetPanel Magyarország legnagyobb, tisztán piackutatási panelje. A panelen folyó kutatások adatfelvételét teljes egészében az NRCmenedzseli, legyen szó az NRC Megbízói számára készített felmérésekről, vagy piackutató partnereinknek végzett adatfelvételi szolgáltatásokról.
 1. Hogyan toborozzák az online kérdőíves kutatásokhoz szükséges minta tagjait? Milyen mintavételi módszert alkalmaznak?
Az online kutatásokhoz szükséges válaszadókat kizárólag a piackutatási célokra használt NRC NetPanel access panelből biztosítjuk, illetve a kutatás céljától és célcsoportjától függően honlapokon és egyéb címlistákon, továbbá ügyfél által biztosított vásárlói listákon keresztül is készítünk kutatásokat megbízóinknak.
Az NRC NetPanel rendszere nem csupán egy adatbázis, hanem egy aktívan menedzselt és karban tartott, egyforrású, profiladatokat is tartalmazó adatbázis, amelyből lehetőségünk van többszörösen rétegzett irányított véletlen-, illetve az ügyfél igényei alapján kvótás mintavétel alkalmazására is.
 1. Mi a NetPanel legfőbb előnye a piacon található többi panelközösséghez képest?
A NetPanel, Magyarország legnagyobb olyan online panelje, amelynek 70.000 fős aktív taglétszámának regisztrált adatait negyedévente automatikusan frissítjük. A több mint háromszáz honlapról, továbbá személyes és telefonos módszerrel toborzott tagokat nemcsak e-mail címük alapján különböztetjük meg, de a regisztrált adataik közül két kérdést minden egyes kérdőív végén újra lekérdezve ellenőrizzük a válaszadó személyét. Az NRC azért, hogy a paneljében ne legyen professzionális válaszadó, nem pontokat gyűjtet és nem is ad minden kérdőív kitöltése után ajándékot, hanem rendszeres időközönként sorsolásokat tart, illetve egy információs honlapon a publikus kutatások eredményeit megosztja válaszadóival.
 1. A panelt kizárólag piackutatási célokra használják?
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy aktívan menedzselt panelünkön kizárólag piackutatási tevékenységet folytatunk. A direkt marketingtől és más, a kutatások sikerességét és eredményeit befolyásoló eszközök használatától elhatárolódunk. Ez a szemlélet nagyban hozzájárul panelünk megbízhatóságához és a piackutatási adatok hitelességéhez.
 1. Az NRC hogyan biztosítja az interneten nehezen elérhetőek csoportok toborzását?
A tagok toborzása többféle módszerrel történik. Az online módszer mellett offline is gyűjtjük a résztvevőket. Nehezen elérhető csoportok esetén célzott toborzással érjük el, hogy a panelben az internetezők kevésbé aktív tagjai is képviselve legyenek. Ez történhet, speciálisan, az általuk látogatott honlapokról történő toborzással, vagy nekik szóló kutatásaink révén. Amennyiben a lekérdezni kívánt célcsoport egy része az interneten nehezen elérhető, körükben nagyon alacsony az internetes penetráció, akkor vagy csak offline kutatást vagy hibrid online és offline kutatási módszer együttes alkalmazását ajánljuk Megbízóinknak.
 1. A válaszadók kutatásba való toborzásakor vagy a panelhez való csatlakozáskor milyen információkkal látják el az érdeklődőket?
A paneltagok és az érdeklődők számára létrehozott netpanel.hu weboldalon a tagsággal kapcsolatban minden információ megtalálható. Itt helyeztük el a panel működéséről szóló részletes tájékoztatót, az adatvédelmi szabályzatot, a jutalmazásról és a nyereményekről szóló leírást, valamint az aktuális nyertesek listáját.
Az adott kutatásban való részvételre invitáló e-mail-ben a válaszadót megkérjük a kérdőív kitöltésére, tájékoztatjuk a részvétel önkéntességéről, a felmérés témájáról, és a kérdőív kitöltéséhez szükséges időről. A meghívó levél tartalmazza a kérdőív linkjét, a legutóbbi nyertesek listáját, az adatvédelmi szabályzatot, az esetleges leiratkozáshoz szükséges hivatkozást, és egy e-mail címet, ahová a paneltag a kérdéseivel fordulhat.
 1. Milyen eszközzel mérik, és mi jellemző a paneltagok cserélődési folyamatára? Mennyire jellemző a panelből való „elvándorlás”?
Mivel nem célunk, hogy professzionális válaszadói panelt építsünk, ezért elősegítjük a panel folyamatos frissülését. Folyamatosan toborozzuk az új paneltagokat és rendszeresen töröljük a már nem „aktív” regisztrált tagságot. A panelépítés során nem a mennyiségre, hanem a minőségre koncentrálunk, hiszen elsősorban azok körében toborozzuk az új válaszadókat, akiknek kisebb a kérdőívkitöltés affinitási indexük, illetve csökkent az arányuk a teljes internetezői populáció arányaihoz képest. Az NRC NetPanel rendszer statisztikái alapján nemcsak az elvándorlásokat, de a túlzott aktivitást, illetve az automatikus hibaellenőrző rendszer által kapott hibapontok alapján is menedzseli piackutatási paneljét.
 1. Hogyan történik a panelbe való regisztráció?
A panel tagjait online és offline módszerrel toborozzuk. Az érdeklődő egy, nem a panelen futó kutatásunk kérdőíve kitöltésének a végén, vagy a NetPanel honlapján keresztül nevének és e-mail címének megadásával jelzi felénk regisztrációs szándékát. Ezt követően elektronikus postafiókjába egy értesítést küldünk, amellyel megerősítheti csatlakozását. Ekkor kerül sor a regisztrációs kérdőív kitöltésére, és jön létre a válaszadó profilja.
 1. Mit tesznek a NetPanel-be való regisztrációkor a nem valós jelentkezők és e-mail címek kiszűrésére?
Az előbb ismertetett double opt-in regisztráció során a leendő tagok a megadott e-mail címre küldött link segítségével tudják merősíteni a panelhez való csatlakozási szándékukat. Ezzel a mozzanattal kiszűrhetjük a valótlan postafiók megadásával jelentkezőket, és azokat is, akik a tagsághoz más e-mail címét használják.
 1. Milyen profiladatok állnak rendelkezésre a paneltagokról, és azok milyen gyakorisággal kerülnek frissítésre?
A közösség tagjainak ismerjük szociodemográfiai adatait (nem, életkor, iskolai végzettség, lakóhely, munkaviszony, munkahely típusa, döntési pozíció, havi jövedelem, háztartás mérete, gyermekek száma, a háztartás havi jövedelme, vásárlóerő), internethasználatát (az internet használat gyakorisága, az internet használat helye, az otthoni internet összeköttetés fajtája, online vásárlás, internet banki rendszer használata), érdeklődési körüket, és ESOMAR státuszát.
A paneltagok alapdemográfia jellemzőinek frissítésére negyedévente kerül sor, néhány főbb adatukat pedig minden kérdőív végén megkérdezzük és összevetjük a korábban megadottakkal. A rendszernek ezzel az automatikus beállításával is azt kívánjuk biztosítani, hogy a kérdőívet valóban az töltse ki, aki az adott e-mail címmel és profiladatokkal a panelbe regisztrált.
 1. Jelenleg mennyi aktív tagja van az NRC NetPaneljének?
A NetPanel 2008 végén több mint 70.000 aktív tagot számlál, ezzel pedig hazánk legnagyobb tisztán piackutatási panelje.
A paneltagok aktivitását folyamatosan ellenőrizzük és a passzív tagokat töröljük a rendszerből. Passzív tagnak számít az a kitöltő, aki a megelőző 12 hónapban nem vett részt egy kutatásunkban sem vagy nem frissítette profiladatait. A paneltagok és adataik valódiságát alkalomszerűen telefonon keresztül is ellenőrizzük.
 1. Hogyan zajlik a mintavétel? Van lehetőség a kérdőív kitöltésére vonatkozó meghívók célzott kiküldésére?
A paneltagokról rendelkezésre álló profiladatok sokszínűségének és fejlett panelmenedzsment rendszerünknek köszönhetően a meghívók kiküldését rendkívül pontos célzással – több mint 90 szempont szerint – végezzük. Az, hogy kizárólag a kutatás célcsoportjába tartozó tagoknak küldünk meghívót, a magas válaszadási arányhoz és az adatok megbízhatóságához is jelentősen hozzájárul.
 1. Milyen módon hívják meg a válaszadókat a kutatásba való részvételre?
A meghívás névre szóló e-mail formájában, HTML levéllel történik, amelyben a válaszadót udvariasan megkérjük a kérdőív kitöltésére, tájékoztatjuk a részvétel önkéntességéről, és a kérdőív kitöltéséhez szükséges időről. A felmérés témáját tág kategóriaként határozzuk meg, hogy ez által ne befolyásoljuk a meghívottat annak kitöltésben. Az invitáló levél tartalmazza a kérdőív linkjét, az alkalmazott ösztönző eszközökről szóló leírást, valamint a legutóbbi sorsolás nyerteseinek nevét, az adatvédelmi szabályzatot, az esetleges leiratkozáshoz szükséges hivatkozást, és egy e-mail címet, ahová a paneltagok a kérdéseikkel fordulhatnak.
 1. Milyen ösztönző eszközöket használnak a NetPanel-ben? Van különbség az ösztönzési eszközök között a kutatástól, a kérdőív hosszától, vagy a meghívottak profiljától függően?
Kerüljük az olyan ösztönző módszerek használatát – pontgyűjtés, pénzátutalás -, amelyek professzionális válaszadókat eredményeznek, és ronthatják a kutatás adatinak minőségét. Kitöltőink rendszeres időközönként sorsoláson vesznek részt, ahol rendszerint 1-2 nagyobb és több (közel 50-100) kisebb nyeremény kerül kisorsolásra. Speciális esetekben (pl.: nagyon hosszú kérdőív, rugalmas projektköltségvetés, nehezen elérhető, speciális célcsoport) az adott kérdőív kitöltését követően a résztvevők között külön sorsolást is tartunk.
 1. Milyen gyakorisággal vehetnek részt a paneltagok kutatásokban? Van erre vonatkozólag valamilyen előírás?
Panelmenedzsment rendszerünk lehetővé teszi, hogy a kutatásban való részvételre való meghíváskor meghatározzuk, hogy adott periódusban kérdőívet kitöltő ne vehessen részt a kutatásban. Ez különösen fontos azokban az esetekben, amikor az érintett kutatás kizárja a bizonyos időtávon belül válaszolókat, vagy egy adott kutatásban résztvevőket. Arra is van lehetőség, hogy a mintavétel indítása előtt meghatározzuk, hogy bizonyos témakörök vagy megrendelők kutatásában részt vett személyek ne vehessenek részt a következő adatfelvételben.
 1. Milyen hazai és nemzetközi adatvédelmi szabályoknak tartanak szem előtt a panel menedzselésekor?
A panel kezelésénél kiemelt gondot fordítunk a személyiségi jogok és a hatályos adatvédelmi törvények betartására. A panel tagjainak adatait az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeljük, személyes adataikat határozott hozzájárulásuk nélkül harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adjuk át, és azokat elkülönítve kezeljük a kutatások során adott válaszaiktól.
Ugyancsak elkötelezettek vagyunk az ICC/ESOMAR és a PMSZ által megfogalmazott irányelvek betartására és partnereinkkel való betartatására.
Kapcsolódó rendelkezések:
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Tv.
 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI tv.
 • A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. tv.
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv.
 • Az ESOMAR és a Piackutatók Magyarországi Szövetsége ajánlásai
 1. Milyen adatbiztonsági és adatvédelmi rendszereket használnak a bizalmas adatok védelme érdekében?
Az adatvédelmi törvényeknek megfelelően a kutatásban adott válaszokat a felmérésben résztvevők személyes- és profiladataiktól elkülönülten tároljuk. Az adatbázisokban semmilyen személyes jellegű adat nem szerepel.
Az ügyfeleink által rendelkezésünkre bocsájtott információkat szintén bizalmasan kezeljük, és azokat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adjuk ki.
 1. Alkalmaznak minőségbiztosítási rendszereket?
Cégünk a Privacy Policy Online Services (PPOS) auditáló cég minősítésével rendelkezik, amely tanúsítja, hogy az NRC Piackutató Kft. az ügyfelek, válaszadók és online paneltagok adatait a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő módon kezeli.
 1. Gyermekekkel és fiatalkorúakkal végzett internetes kutatásaiknál az adatfelvételi gyakorlat eltér a megszokottól?
A panelbe való regisztráció alsó korhatára 15 év. Amennyiben online módszerrel mégis a gyermekek véleményét kell felmérnünk, a kutatásban való részvételre felkérő e-maileket a szülők számára küldjük el, amelyben megkérjük őket, hogy gyerekeikkel töltsék ki a kérdőívet.
A fentebb említett felméréseknél az ESOMAR által kiadott, fiatalkorúakra vonatkozó kutatásokra megfogalmazott elveket és normákat tekintjük irányadónak.
 1. Elő szokott fordulni, hogy más paneljét vagy címlistáját is igénybe veszik egy-egy kutatás lefolytatásához? Erről tájékoztatják az ügyfelet?
A nehezen elérhető célcsoportok esetében további 800.000 fős adatbázis áll a rendelkezésünkre, amelyből lehetőségünk van a kutatás célcsoportjába tartozó személyek meghívására. Az esetleges külső adatbázis használata ritkán és mindig az ügyfél beleegyezésével történik.
Nemzetközi kutatások elvégzésére rendszerint külföldi partnereinktől kérünk ajánlatot.
Partnereink kiválasztásánál komoly minőségi elvárásokat fogalmazunk meg, így hozzánk hasonlóan, valamennyien magas minőségi sztenderdeket alkalmaznak.
 1. Figyelnek arra, hogy a regisztrált tagok csak az adott panelközösségben vállaljanak részvételt?
Magyarországon viszonylag kevés online access panel működik, így paneltagjainkat nem válogatjuk az alapján, hogy mely másik tagságban rendelkeznek regisztrációval. Nem gondoljuk, hogy ez befolyásolja egy-egy kutatásra adott válaszaik valódiságát.
 1. Hogyan alakul egy-egy kutatásnál a kérdőív kitöltését elkezdők, a közben elnavigálók és a tényleges válaszadók aránya?
A kérdésben szereplő arányok alakulását számos tényező befolyásolja. Függhet a célcsoporttól, a kutatás témájától, de akár a kérdőív hosszától, vagy kivitelezésétől is. Szakembereinknek, fejlett kérdőív szerkesztő szoftverünknek, valamin a célzott kiküldést lehetővé tevő panelmenedzsment rendszerünknek köszönhetően egy 15-20 perces, átlagos célcsoportra vonatkozó kérdőív esetén a válaszadási arány 40 százalék körül alakul. Kutatásonként enyhe ingadozás természetesen mindkét irányban előfordulhat.
 1. Tárolnak az egyes válaszadókra vonatkozó tagsági és aktivitási adatokat, legutóbbi belépésükre vonatkozó információkat?
Minden válaszadóra vonatkozóan rendelkezésünkre állnak a kitöltés-történeti adatok. Ennek megfelelően is irányítani tudjuk a meghívó e-mail-ek kiküldését. Ha például a kutatás megkívánja, hogy adott időszakon belül kérdőívre válaszoló nem vehet részt az aktuális felmérésben, a feltétel egy gombnyomással megadható.
 1. Az adatok érvényességére és megbízhatóságára vonatkozóan milyen további eszközöket alkalmaznak? Hogyan szűrik ki például azokat a válaszadókat, akik nem a saját nevükben töltik ki a kérdőívet?
A doube opt-in regisztrációnak köszönhetően a hamis e-mail címmel jelentkezőket már a feliratkozás fázisában ki tudjuk szűrni.
Ezen túlmenően a kitöltőktől minden kérdőív végén ismételten elkérjük néhány alapdemográfiai adatukat, és a rendszer összeveti a korábban megadott profiladatokkal. Eltérés esetén az adatbázisban látjuk a különbséget, és a válaszadót úgynevezett belső figyelmeztető listára helyezzük.
Az adatok ellenőrzése az elemzés során is folytatódik. Az adatbázis tartalmi és logikai ellenőrzésekor kiszűrjük az egymásnak ellentmondó, vagy értékelhetetlen válaszokat.
 1. Mérik a paneltagok elégedettségét?
A kérdőíveket kitöltőknek és általánosságban a paneltagoknak is minden esetben lehetőségük van véleményük kifejtésére. Ezekre az e-mail-ben küldött levelekre haladéktalanul válaszolunk, és javítjuk az esetlegesen felmerülő hibákat. Számunkra is sokszor érdekes a levelezésekből származó következtetések levonása, a válaszadók igényeinek megismerése.
 1. A projektek lezárását követően milyen adatokat adnak át az ügyfeleknek?
A kutatás eredményeinek átadása a piackutatási ajánlatban foglaltak szerint történik. Az ügyfél folyamatosan nyomon követi a projektek alakulását, annak mérföldköveit. Az adatfelvétel csak a leprogramozott kérdőív Megbízó általi jóváhagyása után indul el, így ismeri annak meghívóját és kérdéseit.
Amennyiben a megbízó a kutatás eredményein és következtetésein túl további információt igényel, például a kérdőívkitöltés technikai paramétereire vonatkozóan, beszámolunk neki annak körülményeiről, a válaszadási arány alakulásáról is.

 

Az eredeti cikk és a letölthető kiadvány az alábbi linken érhető el: http://www.nrc.hu/hirek?page=details&oldal=1&news_id=517&parentID=644

A bejegyzés trackback címe:

https://marketingkutatas.blog.hu/api/trackback/id/tr62964873

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.